Skip to main content
Resources

ICANN 2015 Aday Gösterme Komitesi Üyeleri

Bu sayfada, Aday Gösterme Komitesinin her birine dair geçmiş biyografik bilgiler içermektedir.

Komite Üyeleri

2015 Aday Gösterme Komitesi'nin üyeleri şu şekildedir: Stéphane Van Gelder (Başkan), (Seçilmiş Başkan), Cheryl Langdon-Orr (Başkan Yardımcısı), Mehmet Akcin, Satish Babu, John Berryhill, Alain Bidron, Don Blumenthal, Sarah B. Deutsch, Robert Guerra, Hans Petter Holen, Louis Houle, Zahid Jamil, Juhani Juselius, Brenden Kuerbis, Yrjö Länsipuro, Sylvia Herlein Leite, John Levine, Ellen Shankman ve Fatimata Seye Sylla.

2015 NomCom Liderlik Ekibi

Stéphane Van Gelder – Başkan

Stéphane Van Gelder

Stéphane alan adı ve İnternet zekası sağlayıcısı Milathan LTD. (www.milathan.com) şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürüdür. Şirketin hizmetleri arasında alan adı gerekliliklerin değerlendirilmesi, isimlendirme stratejilerinin iyileştirilmesi, alan adı yönetim ortaklıklarının temini, yeni sektör trendlerinin belirlenmesi, İnternet yönetişim süreçlerinin analiz edilmesi ve katılım, genel çevrimiçi stratejilerinin belirlenmesi ile üst düzey yönetici danışmanlığı yapılması bulunmaktadır.

Daha önce ise Stéphane, 1999 yılında kurucu ortaklarında olduğu ve 2010'da Group NBT'ye sattığı kurumsal alan adı yazmanı olan Indom'un Genel Müdürü idi.

Stéphane İnternet yönetişim konusunda yıllardır aktiftir. 2004 ve 2010 arasında Fransız kayıt merkezi AFNIC'in yönetim kurulu üyesi olan Stéphane, 2008 yılında ICANN Yazman Paydaş Grubu'nun saymanı ve aynı yıl grubun GNSO Konseyi Avrupa temsilciliği yapmıştır. Stéphane ayrıca GNSO Konseyi'nin 2009 yılında Başkan Yardımcısı ve bir sonraki yılda da Başkanı olmuş, 2011 Dakar ICANN Toplantısı'nda da yeniden konseye tekrar başkan seçilmiştir. Kendisi ayrıca ICANN'in 2013 Aday Gösterme Komitesi'nde görev almakla birlikte 2014 Aday Gösterme Komitesi'nin Seçilmiş Başkanı olmuştur. Stéphane ICANN YK tarafından komitenin 2014 Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Stéphane İngiltere Sussex Üniversitesi'nin Bilgisayar Bilimi lisans programını tamamladı. Indom'u kurmadan önce de on yıl boyunca basılı medya ve TV gazetecisi olarak çalıştı.

 

Ron Andruff – Seçilmiş Başkan

Ron Andruff

Dış Politika Derneği (FPA) adına Ron Andruff, 1994 yılında, yükselen elektronik medya ve yeni teknolojiye dair sekiz aylık bir değerlendirme çalışması üstlenip, FPA tarafından kapsamlı olarak dağıtılan ve İnternet ile İnternetin yakın gelecekteki yaygın etkisine ilişkin kapsamlı bir analiz sunan başarılı bir tanıtım yazısı ortaya çıkarmıştır. 2004 yılında ise, Traillance Corporation'ın kurucusu ve başkanı olan Andruff, başlangıç konseptinden ilk "topluluk-tabanlı" üst seviye alan adının kurulmasına kadar, .TRAVEL girişimi ile yeni üst seviye alan adlarının son geniş çaplı teste tabi tutulması sürecini yönetmiştir. 70 ülkede 9 sektörden 140 seyahat sektör derneğinin desteğini alan girişimi neticesinde, Andruff'un liderliği altında on binlerce .TRAVEL alan adı tescillenmiştir.

30 yılı aşkın uluslararası pazarlama deneyimi ile ICANN'in karmaşık işleyişine ilişkin olarak 12 yılı aşkın birinci elden deneyim sahibi olan Andruff, İnterneti etkileyen konulara ilişkin olarak ICANN ve İş Yapısı nezdinde iş dünyasının sesi olmuştur. Dikey Entegrasyon Çalışma Grubu (VIWG) ve GNSO'nun yeniden yapılandırılmasından sorumlu Operasyonlar Yönlendirme Komitesi (OSC) ile GNSO alt komitesi GNSO Konseyi Çalışma İlkeleri Çalışma Ekibi (GCOT) kapsamında birçok ICANN Çalışma Grubu ve Ekibinde görev yapmıştır.  İş Yapısı'ndaki komite çalışmalarının yanı sıra Ron, halihazırda GNSO İyileştirme Uygulaması Daimi Komitesi (SCI) Başkanlığı ile IAG-CCT Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

Ron Andruff, spor odaklı bir sosyal medya platformu olan www.lifedotsport.com adresinin sahibi dotSport LLC'nin başkanı ve CEO'sudur.

 

Cheryl Langdon-Orr – Başkan Yardımcısı

Cheryl Langdon-Orr

Hakkımda :- Yaklaşık otuz yıl önce, (hala başında olduğum) Hovtep Pty. Limited (http://www.hovtek.com.au) isimli mikro aile şirketimizi yönetmek için Fizyoloji alanındaki Yüksek Lisans araştırmamı ve öğretim görevlisi olarak kariyerimi bıraktım (daha sonra 2000'li yılların başında Macquarie Üniversitesi Asya Pasifik Araştırma Enstitüsü'nde Öğretim Asistanlığı yaptım).

İşimi evden yapan birisi olarak, .au alan adları ile küresel DNS lisans sahibi olmamın yanı sıra, iş ve eğlence amacıyla İnterneti kullanan hevesli son kullanıcılar arasındayım On iki yıl önce, Hovtek'in bazı TQM'leri (ISO-9002 vb.) üzerinden geliştiren BuildersNet isimli bir yan projeye başladık. Sekiz yıl önce bu proje bağımsız bir Pty Limited Avustralya Şirketi haline geldi ve halihazırda faaliyetini tamamen İnternet üzerinden yapmaktadır (http://www.buildersnet.com.au/). Avusturalya'daki müşteri pofrtöyümüz Mikro İşletmeler ve KOBİ'ler, uluslararası alandaki müşterilerimiz ise genel olarak KOBİ'ler, Hükümet veya Yardım Kuruluşu destekli organlar şeklindedir. Müşterilerimize yönelik hizmetlerimiz ve iletişimizi neredeyse tamamen İnternet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Zira hammadde ve ürün ithalatımız ile belgeler, rezervasyonlar vb. artık bu şekilde halledilmektedir.

Avustralya topluluğu özelinde ve küresel topluluk genelinde, İnternetin bir kamu varlığı olarak görülmesi, iletişim, eğitim, topluluk, sosyal ve iş fırsatları için düşük maliyetli ve erişilebilir bir kaynak olarak geliştirilmesi ve sürdürülmesi gerektiğine inanıyorum; İnternet Ekosistemi içerisinde İsimlendirme, Numaralandırma ve Sınıflandırma vb. gibi faaliyetlerde eşsiz tanılayıcı (adresleme) koordinatörlüğü dahilinde ve çok paydaşlı, tabandan yukarıya fikir birliğine dayalı politika geliştirme modeline olan bağlılığı ile ICANN bünyesindeki görevim de bu hedefin önemli bir parçası niteliğindedir.  Ekim 2012'de ICANN Yönetim Kurulu tarafından 2013 NomCom Seçilen Başkan olarak atandım ve 2013'te de 2014 yılı NomCom Başkanı olarak tekrar seçildim. ICANN Topluluğu içerisinde de ayrıca birçok Çalışma Grubu, Çalışma Ekibi ve Görev Gücünde görev aldım (bağlantılarıyla birlikte aşağıda sıralanmıştır). ALAC / At-Large İlgi Beyanımı (SOI) Cheryl Langdon-Orr SOI bağlantısında ve GNSO İlgi Beyanımı da (SOI) Cheryl Langdon-Orr GNSO – SOI bağlantısında bulabilirsiniz.

Odaklandığım ve mevcut ilgi alanlarım, özellikle teknik olmaktan ziyade tüketici ve son kullanıcıya yöneliktir. Konseyin dağıldığı Mayıs 2009'da kadar, Avusturalya İletişim Birliği Tüketici Danışma Kurulu'nda (http://www.acif.com.au/) ISOC-AU'yu temsil ettim ve burada Politika Geliştirme, Katılım ve Düzenleme konularına özellikle eğildim. 2012'nin sonlarına doğru ise, Avusturalya'daki Taşıma Hizmet Sağlayıcılarının (CSP) Telekomünikasyon Tüketici Koruma (TCP) Kanunu'na uymasını sağlamakla görevli bağımsız bir kanun izleme (ve bildirme)organı olan Avustralya İletişim Uyumu (CommCom) Danışma Komitesine tüketici savunma temsilcisi olarak atandım.

(Kendi Şubemizin kurulmasından önce) ISOC'un Bireysel Üyesiydim ve 2001'de seçilmemden bu yana ICOS-AU Yöneticisiyim (bkz https://www.isoc-au.org.au/). 2003-2009 yılları arası Fahri Sayman, 2010-2012 arası Fahri Şirket Sekreteri oldum ve bu tarihten itibaren Yürütme görevi olmayan Yönetici olarak görevime devam ediyorum (bkz: http://isoc-au.org.au/Organisation/Dirs.html).

auDA Üyesi olarak, Ekim 2012'den beri Yönetim Kurulunda Talep Sınıfı (Kullanıcı Çıkarları) paydaş kategorisinde ardı beşinci kez devralmış olduğum görevi sürdürüyorum (bkz: http://www.auda.org.au/board/members/); öncesinde ise, 2000 ve 2004 yılları arası birkaç Politika Danışma Panelinde çalıştım, Alan Adı Sektör Uygulama İlkeleri Komitesinde ve auDBA YK Yönetişim Komitesinde Başkanlık yaptım ve auDA YK Finans Komitesi kapsamında görev üstlendim.

2008 ve 2009 yıllarında, APRALO, ALAC ve özellikle de Avustralya'da iletişim tüketici savunuculuğu alanındaki çalışmalarıma ek olarak, iletişim müşterilerinin koordineli sesi olmak üzere Avustralya İletişim Tüketicisi Eylem Ağı (ACCAN) isimli yeni bir Ulusal çatı organ kurulmasında önemli bir rol üstlendim. Bu organ bugün ICANN At-Large Topluluğunun Asya Pasifik Bölgesi At-Large Yapısı (ALS) halini almıştır.

Bkz: http://www.accan.org.au/; http://www.minister.dbcde.gov.au/media/media_releases/2008/030;http://www.minister.dbcde.gov.au/media/media_releases/2008/061

Ayrıca, YK Üyesi Kadınlar (http://www.womenonboards.org.au/) kuruluşunun üyesi olmamın yanı sıra, ACCAN'da (http://www.accan.org.au) bireysel ve kurumsal üye temsilciliğini yapmakta, bugün yeni bir kuruluş sözleşmesi kapsamında Avustralya Bilişim Sektöründeki Kadınlar Kurumu (WICTA) olarak ismi değişen Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyonda Kadınlar (FITT) ( http://fifi1248.staging-iis7-2.netregistry.net/) isimli kuruluşun NSW Şubesinde aktif bir üyelik sürdürmekteyim.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki web kaynaklarına bakın:

http://about.me/cheryl.LangdonOrr

https://community.icann.org/display/~cheryl.langdon-orr/Home

http://www.womenonboards.org.au/my/profile/view?pid=1861

http://au.linkedin.com/pub/cheryl-langdon-orr/0/a93/956


Komite Üyeleri

(soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır)

Mehmet Akçın – RSSAC Temsilcisi

 

Satish Babu – ALAC Temsilcisi; Asya/Avustralya/Pasifik Adaları

Satish Babu

Halihazırda Hindistan Uluslararası Özgür ve Açık Kaynaklı Yazılım Merkezi'nin (ICFOSS) Direktörü olan Satish Babu, bir ICANN At-Large Yapısı olan Hindistan Bilgisayar Derneği'nin de Başkanlığını yaptı. Kendisi ayrıca Güneydoğu Asya Bölgesel Bilgisayar Konfederasyonu'nun (SEARCC) eski Başkanı ve IEEE Bilgisayar Derneği Üye & Coğrafi Faaliyetler Kurulu'nun üyesidir.  Teknoloji & geliştirme alanlarında bazı STK'larla çalışmalar yapmaktadır.

Satish, Topluluk Geliştirme, Felaket Yönetimi, Teknoloji Geliştirme, Açık Kaynak & ilgili alanlar ile BT Sektörü genelini kapsayan 30 yıllık bir kariyere sahiptir. 1993'ten beri İnternet kullanıcısı ve savunucusu olarak, 1994'te IndiaLink isimli BM Gönüllü Projesi kapsamında Hindistan'ın Kerala vilayetinde ilk e-posta hizmetini yürüttü. 1997'de ise Peru'da Lima Katolik Üniversitesi'nde balıkçılık alanında faaliyet gösteren bir uluslararası ağ adına Latin Amerika'daki balıkçı dernekleri için İnternet & çevrimiçi araçlara yönelik bir eğitim programı düzenledi. 2004 Hint Okyanusu Tsunami'si sonrasında iletişim linklerinin kurulmasına dair çalışmaları için IEEE 2005 Faaliyet Raporu'nda anıldı.

Satish, BT alanında ülkenin en büyük (31 Mart 2013 itibariyle üye sayısı: 104.000) ve en eski (kuruluş yılı:1965) meslek derneği olan Hindistan Bilgisayar Derneği'nde Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık da dahil olmak üzere birçok göreve seçildi. Satish'in tam zamanlı işi ise, Açık Alan ve ilgili alanların tanıtımı göreviyle 2009 yılında Hindistan Kerala Valiliği'nce özerk bir kurum olarak kurulan ICFOSS'nin kurucu Direktörlüğüdür. Kendisi ayrıca ABD, Japonya, Avrupa ve Hindistan'da ofisleri bulunan bir BT Şirketinin (şu anki adıyla Sabbatical) kurucusu ve Başkanıdır.

2014 NomCom'da görev alan Satish şu an aynı görevi ikinci kere üstlenmiştir. Daha fazla bilgi için bakınız: http://en.wikipedia.org/wiki/Satish_Babu

 

John Berryhill – Yazmanlar Paydaş Grubu

 

Alain Bidron – ISP Yapısı Temsilcisi

Alain Bidron

Alain, Orange Grubu (eski adıyla France Telecom) bünyesindeki İsimlendirme, Adresleme ve Numaralandırma Departmanının Direktörüdür.

Bu alanda 18 yıllık uluslararası deneyim sahibidir. Kendisi, kurulduğu 1998 yılında bu yana ICANN'le çalışmalar yürütmektedir ve 2001 yılındaki ICANN 11'den bu yana tüm ICANN toplantılarına katılmaktadır.

Alain, İnternet Hizmet Sağlayıcıları ve Bağlantı Sağlayıcıları yapısında yürütme sorumlusudur. Kendisi ayrıca aktif bir RIPE katılımcısıdır.

 

Don Blumenthal – Kayıt Merkezleri Paydaş Grubu

Don Blumenthal

Açık İnternet Kayıt Merkezi'ne Kıdemli Politika Danışmanlığı yapan Ron, güvenlik, kararlılık, gizlilik, hesap verebilirlik, şeffaflık, kötüye kullanım ve diğer yasa uygulama konularına yoğunlaşmıştır. Kendisi ayrıca ICANN Güvenlik ve Kararlılık Danışma Komitesi üyesidir. Michigan Üniversitesi Bilişim Fakültesi'nde misafir profesör olan Don, burada bilişim politikalarının temelleri, kurumsal güvenlik planlaması ve güncel gizlilik sorunları konularında ders vermiştir. Son olarak ise, istenmeyen içeriklere karşı mücadele konusunda faaliyet gösteren ilk kuruluşlardan birisi olan Talepsiz Ticari E-postalara Karşı Koalisyon'un (CAUCE) Yönetim Kurulu üyesidir.

Açık İnternet Kayıt Merkezi'ne (PIR) katılmadan önce Don, bilişim güvenlik konularında uzman olarak Michigan eyaletinin Ann Arbor kentinde danışmanlık yapıyordu. Ann Arbor'dan önce ise ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun genel merkezinde çalışıyordu. Buradaki en son görevi ise kurumun İnternet soruşturmaları merkezi olan İnternet Laboratuvarı'nı kurmak ve yönetmekti. Ayrıca, güvenlik ve gizlilik soruşturmaları ve politika projeleri için hukukî ve teknik uzmanlık yapmış, İnternet yönetişim girişimlerine katılmıştır. Federal Ticaret Komisyonu'nda (FTC), İnternet Laboratuvarı görevi öncesinde merkez BT departmanında dava avukatı olarak çalışmıştır. Kariyeri esnasında, başka bir federal kurum için özel avukat olarak ve ABD Temsilciler Meclisi personeli olarak da görev yapmıştır.

Don, İnternet, bilgi güvenliği, İnternet yönetişimi ve gizlilik konularında sıklıkla konuşma düzenlemektedir. Amerikan Barolar Birliği'nin gizlilik, güvenlik ve siber suç yayınları ile Siber Suç Mevzuatı için ITU Araç Kiti, Bulut Güvenlik Birliği'nin Bulut Bilişimde Kritik Odak Konular için Güvenlik Kılavuzu ve Ulaştırma Güvenlik İdaresi'nin 2011 yılı Havalimanı Planlama, Tasarım & İnşaatı için Önerilen Güvenlik İlkeleri yayınlarına önemli katkıları olmuştur.

Ayrıca, 2006 yılı Üstün Hizmet Ödülü de dahil FTC'de birçok ödül almıştır. Don, Pennsylvania Ünivesitesi'nden Hukuk Doktorası ve Oberlin College'den Lisans Derecesi almıştır.  Kendisi, Ann Arbor yakınlarında, Michigan Üniversitesi Taubman Sağlık Bilimleri Kütüphanesi'nin Yardımcı Üniversite Kütüphanecisi ve Direktörü olan karısı Jane ile birlikte yaşamaktadır.

 

Sarah B. Deutsch – Ticari ve İşletme Kullanıcıları Yapısı (Large)

Sarah B. Deutsch

Sarah Deutsch, Verizon Communications'ın Başkan Yardımcısı ve Genel Danışman Vekilidir. Halihazırda, telif hakları, ticari markalar ve patentler de dahil küresel fikri mülkiyet, İnternet politikası, sorumluluk ve İnternet yargı çevresi alanlarında birçok yasal konuda faaliyet göstermektedir. Kendisi ayrıca, İnternet yönetişimi, alan adları, dijital telif hakkı konuları, siber suç ve benzeri uluslararası telif hakkı ve ticari marka konuları da dahil olmak üzere birçok yurtiçi ve uluslararası İnternet davasında Verizon'u temsil etmiştir.

ABD telekomünikasyon sektörü için beş müzakereciden birisi olan Sarah, Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası'nın (DMCA)kabulüyle sonuçlanan hizmet sağlayıcı hükümlerinin müzakeresini yürütmüştür.  Kuruluşundan bu yana ICANN'e katılmış, Temsilciler Meclisi tarafından Alan Adı Parsellemeyle Mücadele (Anti-Cybersquatting) Yasası'nın kabulü sürecinde de etkin rol üstlenmiştir.

 

Robert Guerra – SSAC Temsilcisi

Robert Guerra

Robert, İnternet yönetişimi, siber güvenlik, sosyal ağ, çok paydaşlı katılım, İnternet özgürlüğü ve insan hakları alanlarına yoğunlaşmış bir sivil toplum uzmanıdır. Veri güvenliği, güvenli iletişim, bilgi güvenliği, İnternet yönetişimi ve İnternet özgürlüğü alanlarında yardımcı olmak üzere özel sektör ve hükümet dışı örgütlerle çalışan Kanada merkezli Privattera'nın kurucusudur. Robert ayrıca Toronto Üniversitesi Munk Küresel İlişkiler Fakültesi bünyesindeki Citizen Lab ile Kanada Küresel Güvenlik Çalışmaları Merkezi'ne özel danışmanlık yapmaktadır.

Robert, ICANN Güvenlik ve Kararlılık Danışma Komitesi'nin (SSAC) ve ABD IGF Yönlendirme Komitesi'nin üyesidir. Bunların yanı sıra, BM Dünya Bilgi Toplumu Zirvelerinin (WSIS) ikisine resmi Kanada heyetinin üyesi olarak katılmıştır.

Basına birçok mülakat veren Robert'ın, izleme, sansür ve gizlilik konularında sosyal adalet kuruluşlarının karşılaştığı zorluklara dair görüşlerine sıklıkla başvurulmaktadır. Kendisi ayrıca, Sosyal Sorumluluk için Bilgisayar Profesyonelleri (CPRS), Taking IT Global, Diplo Vakfı İnternet Yönetişimi ve Politika Kapasitesi Oluşturma Programı (IGPCBP) ve Açık İnternet Girişimi dahil birçok kar amacı gütmeyen kuruluş, vakıf, resmi ve uluslararası kuruluşa danışmanlık yapmaktadır.

 

Hans Petter Holen – Adres Destekleme Kuruluşu Danışma Komitesi

Hans Petter Holen

Norveçli Hans Petter Holen, Avrupa ve Ortadoğu bölgesel İnternet kayıt merkezi açık politika forumu RIPE'ın 2013'ten beri Başkan Yardımcısıdır. Kendisi, RIPE ve İnternet sektöründe 20 yılı aşkın bir süredir faaldir. Küresel IP adresi politika oluşturma alanında kapsamlı, uzun yıllara dayanan ve birinci elden sahip olduğu bilgileri, 1998 ila 2007 yıllarında Başkanlığını yaptığı RIPE Adres Politikası Çalışma Grubu'nda elde etmiştir.

Hans Petter ayrıca, 1999 yılındaki kuruluşundan 2013 yılına kadar Başkanlığını veya İkinci Başkanlığını üstlendiği ICANN ASO Adres Konseyi'nin (aso.icann.org) bir parçası olmuştur.

Bunun yanı sıra, .no ccTLD'sinden sorumlu olan Norveçli Norid şirketinin politika danışma kurulunda (NORPOL) 2003'ten 2013'e kadar, bundan önce ise 2001'den 2003'e kadar uyuşmazlık çözüm fonksiyonu NOK'da çalışmış olmakla birlikte, şimdi NORID'e yönelik bir strateji panelinde görevlidir.

Kendisi ayrıca Norveç IPv6 forumu üyesidir, ISOC Norveç Şubesi'nde 1997'den bu yana başkan yardımcısıdır ve 2013'te şubeyi yenilemekle görevli geçiş kurulunda görev almıştır.

Hans Petter, Oslo Üniversitesi'nden Bilgisayar Bilimi bölümünde lisans derecesi almış (1988), bu lisans programı kapsamında bir yıl York Üniversitesi'nde bulunmuştur. Öğrenimine Oslo Üniversitesi'nde devam ederken, .no isim sunucusu olan Norveç EuNet düğümünün uygulanmasından sorumlu olarak üniversitenin bilgisayar merkezinde çalışmıştır. 1991'de Norveç'in ilk ticari İnternet Hizmet Sağlayıcılarından (ISP) biri olan Oslonett AS'yi kuranlar arasında yer almış, bu tarihten itibaren de diğer ISP ve içerik sağlayıcılar için çalışmıştır.

2004'ten bu yana, Norveç merkezli bir BT şirketi olan Visma'da BT Direktörü olarak çalışmış, Visma IT&Communications'ın Ağustos 2013'e kadar Genel Müdürlüğünü yapmıştır. Halihazırda Visma grubu bünyesindeki kurumsal BT projelerinde görev almaktadır.

Ayrıca, Visma Grubu işe alım şirketi Visma Personel AS'nin YK üyesi olmasının yanı sıra, Norveç, İsveç, Çek Cumhuriyeti ve diğer Avrupa ülkeleri için yazmanlık yapan Visma şirketleri Active 24 ve Loopia'ya yönetim kurulu danışmanlığı yapmaktadır.

Boş zamanlarında Oslo Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nda viyola, "Bondeungdomslaget i Oslo" halk oyunu grupları içinse kemanıyla Norveç folk müziği çalmaktadır. Kendisi ayrıca dernek işletmeleri olan "Best Western Hotel Bonedeheimen" oteli ve "Kaffistova" restoranı ile "Heimen Husflid" ve "Den Norske Husfliden" zanaat mağazalarının yönetim kurulu başkan yardımcısıdır.

 

Louis Houle – ALAC Temsilcisi; Kuzey Amerika Bölgesi

Louis Houle

Laval Üniversitesi'nden mezun olan, bu üniversitede kamu yönetimi alanında lisansüstü çalışmasını yapan ve 28 yıl boyunca çalışan Louis, şu an IPSO-Québec Enstitüsü'nde (IQI) kıdemli danışmandır. IQI, organizasyon içinde ve organizasyonlar arasında bilgi paylaşımı konusunda uzmandır. Ayrıca, BT en iyi uygulamaları, entegre bilgi ve belge yönetimi, açık, esnek ve ölçeklenebilir sistem kullanımına yoğunlaşmaktadır.

Louis ayrıca 2007'den bu yana İnternet erişim eksikliği yaşayan Quebec bölgelerinde Yüksek Hızlı İnternetin geliştirilmesi için çalışan Connect Quebec kuruluşu için çalışmaktadır. Bölgelerde, uzmanlık ve yeni becerilerin geliştirilmesi için eğitim ve bilgi transferi sağlanmaktadır.

Louis, ISOC Quebec Şubesi'nin başkanıdır (İnternet Toplumu). Kendisi ayrıca, halen At-Large delegesi olarak görev aldığı NARALO'nun kurulmasına katkıda bulunmuştur.

 

Zahid Jamil – Ticari ve İşletme Kullanıcıları Yapısı (Small)

Zahid Jamil

Avukatlık ruhsatını Gray's Inn barosundan alan Zahid, halihazırda Pakistan'da Kurumsal ve Ticari hukuk, Teknoloji, Fikri Telif Hakları, Dava ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü alanlarında uzman olarak hukuk mesleğini icra etmektedir. Şu an .pk ccTLD (PKNIC) Danışma Kurulu'nda, ICC Pakistan Ulusal Komitesi Yönetim Kurulu'nda görev almakta, EBITT Komisyonu ile AFACT Ortak Hukuk Çalışma Grubu ve Federal Soruşturma Merkezi Siber Güvenlik Danışma Komitesi başkanlıklarını yürütmektedir. BM Genel Sekreterliği Çok Paydaşlı Danışma Grubunda görevli olmakla birlikte, üst üste iki dönemdir İş Yapısı'nın seçilmiş Konsey temsilcisi olarak ICANN GNSO'da yer almaktadır.  ICANN'in yeni gTLD Uygulama Önerileri Ekibi ve Özel Ticari Marka Konuları Çalışma Grubu üyesi olarak, yeni gTLD Hak Koruma Mekanizmalarında marka sahipleri ve işletmeler için güvencelerin artırılması yönünde faaliyet göstermektedir. Ayrıca, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen İnternet Yönetişiminin Geleceğine dair Küresel Çokpaydaşlı Toplantı (NETmundial) kapsamında İnternet yönetişim ilkeleri görüşmelerinde iş dünyasını aktif olarak temsil etmiştir.

Strateji ve Politika Analiz Merkezi inisiyatifi olan Gelişmekte Olan Ülkeler Siber Suç Merkezi'nin (DC4) Başkanı ve Avrupa Konseyi'ne uzman danışman olarak Zahid, Siber Suç mevzuatına ilişkin olarak gelişmekte olan ülkelere mevzuat desteği sağlamış olmakla birlikte, Trinidad ve Tobago, Kosta Rika, Malta Adaları, Maldivler, Tanzanya, Gana, Dominik, Jamaika, Uganda, Kenya, Güney Afrika ve Mauritius için siber suç mevzuatı konusunda kapasite kurma atölyeleri düzenlemiş, siber suç konusunda analiz ve görüşlerini sunmuştur. 2002 Elektronik İşlemler Yasası'nın taslağını hazırlamış, 2007 Ödeme Sistemleri ve Elektronik Para Transferleri Yasası'nın da taslağının hazırlanmasına destek olmuştur. Son olarak da, Pakistan'ın Siber Suç mevzuatı olarak hazırladığı Elektronik Suçları Önleme Tasarısı'nın taslağını hazırlamıştır. Halihazırda İngiliz Milletler Topluluğu'na küresel bir Siber Suç inisiyatifi için danışmanlık yapmaktadır. Bunların yanında, hem  yurtiçi (ISACA, CISA, IBP, DG FIA, NR3C, PASHA, MoITT vb.) hem de uluslararası (ICC, EBITT, BASIS, IGF, WSIS, UN, AFACT vb.) forumlarda Siber Suç, Güvenlik, e-Bankacılık, e-Ticaret ve e-Lojistik konularında çalışma ve sunumlarını takdim etmiştir. Çoğu yurtiçinde ve birkaç defa da Avrupa Konseyi Siber Suç Kongresi Octopus Forumu ile İnternetin Terör Amaçlarıyla Kullanımından sorumlu BM Görev Gücü olan UNODC'de olmak üzere Siber suçla ilgili forumlara katılmıştır. CEDR Akrediteli Arabulucu Öğretmen Eğitmeni olarak, uyuşmazlıklarda arabuluculuk üstlenmiş olmanın yanı sıra, .pk ccTLD kapsamındaki alan adı uyuşmazlıklarından sorumlu Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin kurucu Başkanıdır.

Rio'da 2007 IGF'te, "Mevcut ve gelecekteki siber tehditlere karşı mevzuat müdahaleleri" konulu Avrupa Konseyi Atölyesinde ve 14 Kasım 2007 tarihli Rio IGF'te ana Oturumda konuşmacı olarak yer almış, 2007 Atina IGF'e katılmış ve kürsüden müdahalede bulunmuş, APC atölyesine de konuşmacı olarak katılmıştır. Ayrıca, 19 Mayıs 2006'da Cenevre'de İnternet Yönetişim Forumu'nun (IGF) toplanmasına ilişkin IGF İkinci istişare turuna katıldı. DC4 Başkanı olarak 2013 Bali IGF'te Gelişmekte Olan Ülkeler için Siber Suç Antlaşmalarının Avantajları konulu bir atölye çalışması ile 2014 İstanbul IGF'te Gelişmekte Olan Ülkelerin Siber Suç İşbirliği için Çerçeveler konulu bir kapasite kurma atölyesi gerçekleştirmiştir.

Zahid Pakistan'ın Jamil&Jamil Barristers-at-Law hukuk firmasının Odalar Departmanı Başkanı, İngiliz Devletler Topluluğu Siber Suç İnsiyatifi Yönetim Kurulu Hukuk Danışmanı, 2006'dan beri .pk ccTLD için Pakistan Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin Başkanı ve Gelişmekte Olan Ülkeler Siber Suç Merkezi'nin Başkanıdır.

 

Juhani Juselius – ccNSO Temsilcisi

Juhani Juselius

Finlandiya İletişim Düzenleme Kurumu (FICORA) bünyesinde Ürün ve Hizmetler Başkanı olan Juhani Juselius, Finlandiya'nın .FIcc TLD'si, telefon ağ numaralaması, gönderilmeyen posta hizmeti merkezi ve kısa vadeli TV radyo lisanslarından sorumludur. Juhani 2004'ten bu yana .FA için kayıt merkezi yöneticiliği yapmaktadır ve yalnızca teknik ve operasyonel hizmetlerden değil uyuşmazlık çözüm hizmetinden de sorumludur.

Juhani, 2010-2013 yıllarında, TLD Registry Ltd tarafından yürütülen ve 2 adet IDN ile 1 adet ASCII uygulamasının teslimiyle sonuçlanan yeni bir gTLD projesinde yer almıştır.

2010-2012 yıllarında Avrupa Konseyi Ulusal Üst Seviye Alan Adı Kayıt Merkezleri (CENTER) yönetim kurulu üyesi olan ve 2009-2012 yıllarında ccNSO Konseyi için Danışmanlık Juhani, Helsinki merkezli önemli bir bilişim derneği olan HETKY'de Başkan yardımcısıdır. Kendisi 2005 yılından beri ICANN toplantılarına katılmaktadır.

Alan adı dünyasında adımını atmadan önce Imatran Voima şirketinde Uygulama Mühendisi olarak Rusya'da 1995-1998 yıllarında bir elektrik santrali projesinde yer almış, 1998 yılında ise İnternetle ilgili çeşitli hizmetler için Ürün Yöneticisi olarak Finlandiya'nın en büyük Telekom operatörü olan Sonera'ya katılmış. Juhani'nin kağıt üzerindeki bir fikirden hareketle ticarileştirerek tamamlanmış sözleşmelere çevirdiği hizmetler arasında, uluslararası pazarlar için toptan İnternet kapasitesi projesi "Global IP"  ile yurtiçi pazarlar için aramalı erişim projesi "Private Label"dır.

Mühendislik alanında lisans programı bitiren Juhani, İşletme konusunda da kapsamlı yükseköğrenim görmüştür.

İş dışında koşma, bisiklet sürme, kürek sörfü yapmakta, çocuklarıyla ve köpeğiyle vakit geçirmektedir.

 

Brenden Kuerbis – Ticari Olmayan Kullanıcılar Yapısı

Brenden Kuerbis

Dr. Drenden Kuebris, Syracuse Üniversitesi Bilişim Çalışmaları Fakültesi'nde Araştırma Danışmanlığı yapmaktadır ve Toronto Üniversitesi Munk Küresel İlişkiler Fakültesi Citizen Lab'da İnternet Güvenlik Yönetişimi üzerine ders vermiştir. Kuerbis'in araştırmaları, İnternet tanılayıcılarının (örn. alan adı, IP adresleri) yönetişimi ve güvenliği üzerine yoğunlaşmıştır. Kritik İnternet kaynaklarının yönetimi ile küresel İnternet politikasının ekonomi politiği hakkında önemli bir haber ve analiz kaynağı olan ve hükümetler, sektör ve sivil toplumca geniş ilgi gösterilen İnternet Yönetişim Projesi'ne katkıda bulunmaktadır. Brenden ayrıca ICANN Ticari Olmayan Kullanıcılar Yapısı'na (NCUC) üyedir, burada iki dönemdir gönüllü olarak Yürütme Komitesi üyeliği yapmıştır ve bundan önce de Küresel İnternet Yönetişim Akademik Ağı (GigaNet) İletişim Komitesi Başkanı olmuştur.

 

Yrjö Länsipuro – ALAC Temsilcisi; Avrupa Bölgesi

Yrjö Länsipuro

Yrjö Bilgi Toplumu ve İnternet sorunları alanlarında bağımsız yazar, öğretmen ve danışman olmakla birlikte ISOC Finlandiya Başkan Yardımcısıdır. Kariyeri Televizyon gazeteciliği, uluslararası yayın işbirliği, kamu diplomasisi ve internet yönetişim alanları üzerinedir.

Länsipuro Finlandiya Tampere Üniversitesi siyaset bilimi lisans programından mezun olmuştur. 60'lı yıllardan bu yana, New York, Moskova ve Hong Kong'da büro şefliği de dahil, önce basın ve sonra da televizyon gazetecisi olarak 30 yılı aşkın deneyim sahibidir.

Önce yeni yayıncılar arasında uluslararası işbirliği için çalışmış, sonra da Alman Friedrich-Ebert Stiftung (FES) kuruluşu için yarı zamanlı danışman olarak Arap ülkeleri ve Asya Pasifik arasında bölgesel televizyon haber değişiminin planlanması ve uygulanmasında görev almıştır.

1992'de Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'na katılarak, Washington'da Finlandiya Büyükelçiliği Basın Danışmanı ve sonra da Helsinki'de Dışişleri Bakanlığı Basın ve Kültür Dairesi Genel Müdürü olarak çalışmıştır. 2005'ten bu yana ise, ITU, Kalkınma için Bilim ve Teknoloji Komisyonu, İnternet Yönetişim Forumu gibi çeşitli forumlarda, WSIS sonuçlarının uygulanması ve takibinin ulusal koordinasyonu da dahil olmak üzere Finlandiya'nın WSIS süresine katılımına liderlik etmiştir. Ayrıca, ICANN Hükümet Danışma Komitesi'nde (GAC) Finlandiya hükümetini temsil etmiş ve ICANN Başkanlığı Stratejik Komitesi'nde görev almıştır.

2009'da kamu hizmetinden ayrılan Länsipuro, İnternet Yönetişim çalışmalarını bağımsız bir profesyonel olarak devam ettirmekte, konuyla ilgili yazılar yayınlamakta Tampere Üniversitesi ve diğer Finlandiya Üniversitelerinde ders vermektedir.  Ayrıca, WSIS takibi ve İnternet Yönetişimi Finlandiya ulusal çok paydaşlı komitesine, ISOC Finlandiya (Finlandiya ALS) ve ICANN Avrupa Bölgesel At-Large Kuruluşu (RALO) yönetim kurullarına, EuroDIG ve Finlandiya İnternet Forumu'nun başlıca organizasyon gruplarına da üyedir.

Yrjö Länsipuro, 2011-2012 ICANN Aday Gösterme Komitesine üye olmuş, 2013 yılında Komite Başkanlığı ve 2014'te de Komite Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

 

Sylvia Herlein Leite – ALAC Temsilcisi; Latin Amerika/Karayip Adaları Bölgesi

Sylvia Herlein Leite

Sylvia 2009 yılında Meksika'da düzenlenen 1. At-Large Kuruluşlar Zirvesi'nde Latin Amerika & Karayipler At-Large Danışma Komitesi (ALAC) üyesi olarak atanmıştır. Oylamada da bölge temsilcilerinin %70'inden fazlasının oyunu almıştır.

Kendisi ALAC üyesi ve LACRALO Sekreteri olarak seçilen ilk kadın olmuştur. Sylvia 2012-2014 döneminde LACRACO Sekreterliği yapmıştır.

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesel At-Large Kuruluşu'nun (LACRACO) aktif bir üyesi olarak yaptığı çalışmalarla, İspanyolca ve Portekizce konuşan ülkelerin deneyim ve bilgisini, Latin Amerika İnternet topluluğuyla fikir birliği kurmayı kolaylaştırma becerisini komiteye kazandırmıştır.

Sylvia 2005'ten bu yana gönüllü olarak Brezilya İnternet Kullanıcıları Derneği'nin (Internauta Brasil) Kurucu Üyesi ve Finans & Uluslararası İlişkiler Baş Sorumlusu görevlerini yürütmektedir. Brezilyalıların dijital olarak kaynaşması için çalışan Internauta Brasil (www.internautabrasil.org) kuruluşu, başta çalışma çağındaki yetişkinler ve yaşlılar olmak üzere dezavantajlı topluluklar için tele merkezlerde dersler düzenlemektedir. Bu faaliyetler özellikle de Sivil Toplumun katılımına yöneliktir. Internauta Brasil'in gönüllü üyeleri, sosyal ve ekonomik durumları fark etmeksizin toplumun tüm kesimlerinin İnternet kullanma hakkına sahip olduğuna inanmaktadır. Kuruluş tüm çalışmalarını bu inanç doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

Sylvia ayrıca gönüllü olarak Nexti için (Brezilya BT Yöneticisi Kadınlar Kuruluşu; http://executivasdeti.blogspot.com/) Yönetici Sekreterliği yapmaktadır. Bu pozisyona 2009 seçimi sonrasında gelmiştir ve hala devam etmektedir. Bunun yanı sıra, 2007'den bu yana FLUI (Latin Amerika İnternet Kullanıcıları Federasyonu; www.fuilatin.org) Sekreteri olarak görevlidir.

Sylvia, kendi şirketi Pronto! Consultoria Linguistica'da (www.prontocl.com.br) dil ve iş danışmanı olarak çalışmaktadır. İş danışmanlığı kapsamında Güney Amerikalı şirketlere başka ülkelere açılımları için franchising ve kültürel özgünlükler konularında danışmanlık yapmaktadır. Kendisi ayrıca öğretmen ve İspanyolca-Portekizce çevirmendir.

Sylvia'nın akademik geçmişine Turizm Lisans diploması da dahildir. Kendisi Arjantin ve Brezilya vatandaşıdır.

 

John Levine – IETF Temsilcisi

 

Ellen Shankman – Fikri Mülkiyet Yapısı

Ellen Shankman

ABD'de doğan, eğitim gören ve 1986'dan beri İsrail'de yaşayan Ellen, iyi derecede İngilizce ve İbranice bilmektedir. Hem ABD hem de İsrail Barolarına üye olmasının yanı sıra, yeni kurulan işletmelerden Fortune 10 şirketlerine kadar geniş bir müşteri yelpazesinin vekilliğini yapan kendi şirketini yönetmekte, böylece İnternet kullanıcılarının çıkarlarını da gündeme getirebilmektedir. Ticari Marka ve Alan Adı konularında sıklıkla ders vermekte ve eserler kaleme almaktadır.

Ellen'in ICANN/İnternet deneyimi ve bilgisine, aşağıdakiler da dahildir:

 • Genel İsimler Destekleme Kuruluşu Konsey üyeliği
 • IPC Sorumlusu
 • Uygulama Öneri Ekip üyesi
 • Aday Gösterme Komitesi (eski üye)
 • Uluslararası Ticari Marka Derneği Yönetim Kurulu
 • INTA İnternet Komite Başkanlığı (önceden başkan altı pozisyonlar da dahil)
 • INTA Başkanlık Görev Gücü: Köprü Kurma
 • .IL ccTLD: Alan adları tahsisi dahil ccTLD Taslak Kuralları, IL-DRP, İbranice IDN'lerin getirilmesi
 • .IL ccTLD IL-DRP Panelistliği
 • Yaklaşık 15 yıllık ICANN deneyimi
 • INTA İnternet Sempozyumu Eşbaşkanı

 

Fatimata Seye Sylla – ALAC Temsilcisi; Afrika Bölgesi

Fatimata Seye Sylla

Fatimata Seye Sylla Masachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Medya Laboratuvarı'ndan Yüksek Lisans diploması, Fransa Havre Teknoloji Enstitüsü'nden (IUT) Bilgisayar Bilimi alanında Diploma, Dakar'daki bölgesel bir işletme yüksek lisans okulu olan CESAG'dan ise İşletme Sertifikası (CGE) almıştır.

Fatimata Seye Sylla, Ekim 2008'den Eylül 2013'e kadar, daha kaliteli eğitim için USAID -EDB (temel eğitim) projesi kapsamında Senegal'deki yüzlerce ortaokulun İnternet erişimine kavuşması amacıyla Ulusal Bilişim Koordinatörü olarak çalışmıştır.  "Eğitimde Bilişim" isimli öğretmen yetiştirme programlarını ve 300 okulda öğretmen ve öğrenciler tarafından yerel dijital içerik geliştirilmesini teşvik edecek çalışmalarda bulunmuştur.

Senegal Hükümeti bünyesinde edindiği 10 yıllık deneyim sonrasında, Senegal'in dijital dünyayla köprü kurması amacıyla USAID "Dijital Özgürlük İnsiyatifi" (DFI) programını yürütmüştür. Bilişim şirketlerinde Direktör olarak birçok liderlik faaliyeti gerçekleştirmiş, MIT, UNESCO / BREDA, UN / ECA, ITU, IDRC, UNDP, AAWORD, Francophonie, UN/DAW, ENDA, USAID gibi birçok yabancı ve uluslararası kuruluş için uzman danışman olarak çalışmıştır.

Seye Sylla bilişim ve eğitim, cinsiyet ve kalkınma, bilişim ve demokrasi, İnternet yönetişimi ve mobil bankacılık alanlarında yayın ve çalışmalar çıkarmıştır. Birçok bilişim derneğinin (ISOC, OSIRIS, FOSSFA ACSIS, Régentic, Bokk Jang) kurucu üyesi olmuş, Kasım 2007-2009 dönemi için İnternet Tahsisli İsimler ve Sayılar Kurumu At-Large Danışma Komitesi üyesi (ICANN / ALAC) olarak aday gösterilmiş, 2009'dan 2013'e kadar ALAC/AFRALO Başkanlığı yapmış ve ALAC tarafından 2014 ve 2015 ICANN NomCom üyeliğine aday gösterilmiştir.

Ekim 2013'te ise Fatimata Senegal merkezli STK Bokk Jang'a tekrar Başkan seçilmiştir www.bokk.org.

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."