Skip to main content
Resources

ICANN, ICANN60 Birleşimine yaklaşılırken, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’deki Dijital Ekonomi hakkında bir Çalışma yayınladı

İstanbul, Türkiye… İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN), bölgesel dijital ekonominin durumu üzerine hazırlanan "Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'de Dijital Ekonominin Hızlandırılması" [PDF, 422 KB] konulu çalışmasını duyurdu. ICANN tarafından yaptırılan çalışmada Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'deki (ODKAT) mevcut dijital ekonomi dinamikleri ele alınmakta ve bu bölgelerdeki gelişim noktaları konusunda tavsiyelerde bulunulmaktadır. ICANN, 2014 yılında aynı amaçla ancak bu kez küresel kapsamda "Küresel Dijital Ekonominin Hızlandırılması" [PDF, 983 KB] konulu bir çalışma daha yaptırmıştır.

Bu çalışma, ICANN'in, ICANN ve geniş İnternet topluluğu arasındaki ilişkinin geliştirme ve bölgede, güçlü ve rekabetçi bir alan adı endüstrisi oluşturulmasına yardım etme çabalarının bir parçasıdır. Bu çalışmanın odağında, Cezayir, Bahreyn, Mısır, İran, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Fas, Umman, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye ve Birleşik Arap Emirliklerinden oluşan ve toplam 15 ülkede yaşayan 450 milyon kişi bulunmaktadır. Sosyal medya kullanımı, yerel dilde içerik, İnternete erişim, İnternet girişimciliği, elektronik ortamdaki uyuşmazlıklar ve İnternet ortamına ilişkin mevzuat gibi sorunları çözmeye çalışmaktadır.

 "ICANN'in, bu çalışmayı ODKAT bölgesinde dijital ekonominin mevcut durumunu incelemek ve alan adı endüstrisi gibi bölgedeki dijital potansiyelin daha iyi kullanılmasına yardımcı olabilecek çeşitli alanlardaki büyüme fırsatlarını belirlemek için yaptığını" ifade eden ICANN Ortadoğu Küresel Paydaş Katılımı Başkan Yardımcısı Baher Esmat, "Bu çalışma sonucu ortaya çıkacak tavsiyelerin, karar alma mekanizmalarına ve işletmelere, bölgede dijital dönüşümün sağlanmasında rehberlik edebileceğine inandıklarını" da dile getirmiştir.

Çalışmadaki bulgular, hükümetlerin:

  • İnternete her yerde ve ekonomik şekilde erişilebilir olması
  • İlgili içeriklerin erişilebilir olması
  • Dijital kapasitenin oluşturulması
  • Destekleyici politika ve uygulamaların oluşturulması

olmak üzere dört alandaki uzun vadeli çalışmaları desteklemelerine ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur.

Çalışma, ODKAT'ın dijital ekonomisinin geliştirilmesi için kamudan özel sektöre tüm paydaşların ortak bir çaba sarf etmesi gerektiği sonucunu ortaya koymuştur.

Bu çalışma önümüzdeki günlerde Abu Dhabi'de yapılacak ICANN60 toplantısında ele alınacaktır. Katılımcılar, bu münazaraya bu bağlantı üzerinden, uzaktan dahil olabilecektir.

Çalışmayı okumak için bu bağlantıyı tıklayın [PDF, 422 KB].

Çalışma ile ilgili olarak Dr. David Dean tarafından hazırlanan bloğu okumak için bu bağlantıyı tıklayın.

Sorularınız için lütfen meac.swg@icann.org adresinde e-posta gönderiniz.

Medya İrtibat Kişileri

Luna Madi
Communications Director, EMEA
Istanbul, Turkey
Tel: +90 533 0313505
Email: luna.madi@icann.org

Buket Coskuner
Global Communications Coordinator, EMEA
Istanbul, Turkey
Tel: +90 533 4876254
Email: buket.coskuner@icann.org

ICANN Hakkında:

ICANN'in görevi, küresel çapta kararlı, güvenli ve birleşik bir İnternet ortamı oluşturmaktır. İnternet üzerinde birine ulaşabilmek için bilgisayarınıza ya da cihazınıza bir adres, bir başka deyişle sayı ve isimler yazmanız gerekir. Bu adresler, bilgisayarların birbirlerini nerede bulacaklarını bilmeleri için eşsiz olmalıdır. ICANN, bu eşsiz tanıtıcı adreslerin dünya çapında koordine edilmesine yardımcı olmakta ve destek sunmaktadır. ICANN 1998 yılında kamu yararına çalışan ve kâr amacı gütmeyen bir kurum olarak kurulmuştur ve dünyanın dört bir yanından katılımcıları olan büyük bir topluluktur. Daha fazla bilgi için: www.icann.org

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."