مدونات ICANN

اقرأ مدونات ICANN لتبقى على اطلاع على آخر أنشطة وضع السياسات والمحافل الإقليمية وغيرها.

Atualização sobre segurança – escritório de Los Angeles

13 يونيو 2017
بقلم

Na terça-feira, 13 de junho de 2017, uma pessoa foi detida no escritório da ICANN em Los Angeles, na Califórnia, por motivos não relacionados às operações da ICANN. Estamos cientes do ocorrido e investigando. Forneceremos uma atualização quando tivermos mais informações e conforme apropriado.

Authors

Simon Garside

VP, Security Operations and Interim Head of Administrative Services