مدونات ICANN

اقرأ مدونات ICANN لتبقى على اطلاع على آخر أنشطة وضع السياسات والمحافل الإقليمية وغيرها.

Atualização sobre o comunicado da NTIA de estender o contrato das funções de IANA

18 أغسطس 2015
بقلم

Theresa Swinehart, da ICANN, fala sobre o comunicado da NTIA sobre a extensão do contrato das funções da IANA. Esse tempo adicional é necessário para a comunidade global concluir seu trabalho e para a ICANN implementar as propostas da comunidade.

Assista ao vídeo completo abaixo:

Authors

Theresa Swinehart

Theresa Swinehart

SVP, Global Domains & Strategy