إعلانات ICANN

اقرأ إعلانات ICANN لتبقى على اطلاع على آخر أنشطة وضع السياسات والمحافل الإقليمية وغيرها.

Informação atualizada: Infografia das funções da IANA

11 أغسطس 2014

Hoje, a ICANN publicou uma nova Infografia das Funções da IANA que explica como as funções básicas da IANA permitem que usuários como você possam acessar a Internet. A infografia revisada incorpora feedback da comunidade. Nosso agradecimento àqueles que comentaram e remeteram sugestões. Clique em here para fazer o download da nova infografia.