Skip to main content
Resources

ICANN Aday Gösterme Komitesi | Komitenin Görevi

Aday Gösterme Komitesi (NomCom), Yönetim Kurulu'nun sekiz üyesini ve Tüzükçe öngörülen şekilde ICANN yapısı içerisindeki diğer önemli pozisyonları seçmekle görevli bağımsız bir komitedir. (BkzTüzük Madde VII, Bölüm 1.)

Kar amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir kurum olan ICANN, İnternetin operasyonel güvenliği ve kararlılığının sürdürülmesi, rekabetin teşviki, küresel İnternet topluluğunun kapsamlı temsilinin sağlanması ve fikir birliğine dayalı, tabandan yukarıya gelen süreçler yoluyla misyonuna uygun politikaların geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

NomCom ise, yukarıda belirtilen şekilde ICANN Yönetim Kurulu, ALAC, ccNSO Konseyi ve GNSO Konseyi'ni üyelerinin bir kısmını belirlemekten sorumludur. NomCom, Destekleme Kuruluşları ve Danışma Komiteleri dahilinde elde edilen önemli ICANN liderlik pozisyonlarının bir kısmının doldurulmasında izlenen diğer yöntemlerin tamamlayıcısı niteliğindedir.

Tüzük, NomCom'un gerekli gördüğü çalışma ilkelerini kabul etmesini ve bunların ICANN web sitesinde yayınlanmasını öngörmektedir.

NomCom; Yönetim Kurulu, Destekleme Kuruluşları ve Danışma Komitelerinden bağımsız olarak faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. NomCom üyeleri, yalnızca, ICANN misyonu ile ICANN Tüzüğü tarafından NomCom'a verilen sorumluluklar kapsamında küresel İnternet topluluğunun çıkarları adına hareket edecektir.

Üyeler NomCom'a, İnternet topluluğunun bir bütün olarak genel çıkarlarıyla ilgili anlayışlarını ve kendilerini atayan spesifik İnternet yapılarının bilgi ve deneyimini katar. NomCom'un görevi, bu perspektifleri bir araya getirmek ve seçimlerinde fikir birliğine ulaşmaktır. Destekleme Kuruluşları ve diğer ICANN organlarınca atanmış olsalar da, bireysel NomCom üyeleri kendilerine atayan yapılara karşı sorumlu değildir. Öte yandan, üyeler ICANN Tüzüğüne ve NomCom tarafından belirlenmiş kural ve prosedürlere uymakla sorumludur.

The Nominating Committee Structure
Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."